EN
POLITYKA PRYWATNOSCI
Echoson
POLITYKA PRYWATNOSCI
Szanowni Państwo,
Administratorem Państwa danych jest Echo-Son SA z siedzibą w Puławach przy ul. Krańcowa 5, telefon : 081 8863613, e-mail : biuro@echoson.pl.
Podane przez  Państwa dane osobowe  będą przetwarzane w następujących celach:
wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów oferowanych przez Echo-Son SA
– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy ;
marketingu bezpośredniego – do czasu  złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
finansowo – księgowych
– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych,
obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń
prowadzenia procesów reklamacyjnych
W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem Echo-Son SA w Puławach lub wysyłając maila na adres: biuro@echoson.pl.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).