EN
Projekty Unijne
Echoson
Projekty Unijne


PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
Poddziałanie 3.3.3:  Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand

Tytuł projektu:

Wsparcie eksportu Echo-son S.A.

Beneficjent:
ECHO-SON Spółka Akcyjna
Wartość projektu 328 100,00 PLN netto
Wartość wkładu finansowego Beneficjenta: 82 025,00 PLN netto

Termin realizacji 01.05.2020 – 10.03.2022

   BPP_Sprzęt_medyczny – wersja z dnia 09.01.2020 r. – program promocji branży sprzętu medycznego- informacja dla przedsiębiorców.